Welkom op deze site!

Op deze persoonlijke website vindt u de activiteiten van antropobioloog Dr. Paul Storm van de afgelopen 25 jaar op het gebied van paleoantropologie. Terugkijkend op de die jaren lijkt een rode draad te bestaan uit: het plaatsen van de evolutie van de mens in een breed natuurhistorisch kader.

Op deze website staan de aankondigingen van een aantal lezingen die zijn gegeven voor verschillende universiteiten, hoge scholen en musea en gepubliceerde artikelen. U kunt hier een aantal publicaties downloaden, inclusief het boek “korte hoektanden, lange benen en een sexy brein”. Dit laatste is geschreven voor een breed publiek en uitgekomen in het Darwinjaar 2009.

De artikelen gaan met name over Indonesische prehistorie. De laatste jaren zijn er een aantal publicaties verschenen over menselijke onderkaken uit de Noordzee. Een onderzoek dat nog steeds loopt. Vragen die hierbij een rol spelen gaan over micro-evolutionaire veranderingen van het kakement, en “Mens of Neanderthaler”?Bijdrage Paul Storm aan Big History MOOC, Universiteit van Amsterdam

Film Eugene Dubois
Bron: Omroep 3ML
Producent: MVR - producties© Copyright website Paul Storm, webdesign Barbara van der Hout