Welkom op deze site!

Op deze website vindt u de publicaties van antropobioloog Dr. Paul Storm.

U kunt hier een aantal publicaties downloaden.

De artikelen gaan met name over Indonesische prehistorie. De laatste jaren zijn er een aantal publicaties verschenen over menselijke onderkaken uit de Noordzee. Een onderzoek dat nog steeds loopt. Vragen die hierbij een rol spelen gaan over micro-evolutionaire veranderingen van het kakement, en “Mens of Neanderthaler”?Bijdrage Paul Storm aan Big History MOOC, Universiteit van Amsterdam

Film Eugene Dubois
Bron: Omroep 3ML
Producent: MVR - producties© Copyright website Paul Storm