Publicaties Klik op achter de publicatie om de publicatie te downloaden.

Posth C., et al. 2023. Palaeogenomics of Upper Palaeolithic to Neolithic European hunter-gatherers. Nature 615; 117-126.

Ruff C.B., Sylvester A.D., Rahmawati N.T., Suriyanto R.A, Storm P., Aubert M., Joannes-Boyau R, Berghuis H, Pop E., Batenburg K.J., Coban S.B., Kostenko A., Noerwidi S., Renema W., Adhityatama S., Joordens J.C. 2022. Two Late Pleistocene human femora from Trinil, Indonesia: Implications for body size and behavior in Southeast Asia. Journal of Human Evolution 172; [103252].

Storm P., Altena E., Amkreutz L., Smit B., Peeters H. 2021. De opmerkelijke robuuste morfologie van de prehistorische onderkaak van Burgh-Haamstede. Cranium 38/1; 42-54.

Altena, E., Kootker L., Smit B., Storm P. 2021. De mens op het spoor: geheimen van botten en tanden ontrafeld. In: Doggerland verdwenen wereld in de Noordzee. Red. L. Amkreutz, S. van der Vaart-Verschoof. Sidestone Press, Leiden; 101-106.

Storm P., Lambers P. 2017. De onderkaak van Ellewoutsdijk: Neanderthaler of mens? Cranium 34/1; 19-33.

Storm P., Altena E., Van der Colk T., Kootker L., Mol D., Post K. 2014. Mesolitische Man uit de Noordzee. Analyse van een opgevist prehistorisch stuk onderkaak . Grondboor & Hamer 68 4/5; 131-137.

Storm P., Mol D., Schouten S., van der Colk T. 2014. Beschrijving mesolithisch stuk mensenkaak Hoek van Holland . Cranium 31/1; 12-19.


Schouten S., Mol D., van der Colk T., Storm P. 2014. Een onderkaakfragment van een mesolitische mens (Homo sapiens) van het strand van Hoek van Holland. Cranium 31/1; 10-11.


Storm, P., et al. 2013, U-series and radiocarbon analyses of human and faunal remains from Wajak, Indonesia, Journal of Human Evolution

Storm, P. 2012. 4 Archeozoölogie: strijdwaardige paarden in Romeins Den Haag. In: Den Haag Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel van de Romeinse kustverdediging. Red. J.A. Waasdorp. Haagse Oudheidkundige Publicaties 13; 91-123.

Storm, P. 2011. A carnivorous niche for Java Man? A preliminary consideration of the abundance of fossils in Middle Pleistocene Java. C. R. Palevol 11; 191–202.

Storm, P. 2010. Start onderzoek Homo sapiens resten Noordzee: micro-evolutie in de lage landen. Cranium 27/2; 63-66.

Storm, P. 2009. Korte hoektanden, lange benen en een sexy brein. Het ontstaan van de mens door natuurlijke en seksuele selectie. Uitgeverij DrukWare, Norg. 1-192.

Storm, P. 2009. Menselijke kenmerken en hun consequenties. Over mensapen, aapmensen, oermensen en mensen. In: Evolutie zit in je genen. Over Darwin en Genomics. Cahier Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 30-37.

Westaway K.E., Morwood M.J., Roberts R.G., Rokus A.D., Zhao J.-x., Storm P., Aziz F. van den Bergh G. Hadi P. Jatmiko & de Vos J. 2007. Age and biostratigraphic significance of the Punung Rainforest Fauna, East Java, Indonesia, and implications for Pongo and Homo. Journal of Human Evolution 53; 709–717.

Storm, P. 2006. De "Hobbit" van Flores: een mensachtige eilandvorm. Cranium 23/2; 3-14.

Storm P., & de Vos J. 2006. Rediscovery of the Late Pleistocene Punung hominin sites and the discovery of a new site Gunung Dawung in East Java. Senckenbergiana lethaea 86 (2); 271-281.

Storm P., Aziz F., de Vos J., Dikdik Kosasih, Sinung Baskoro, Ngaliman & van den Hoek Ostende L.W. 2005. Late Pleistocene Homo sapiens in a Tropical Rainforest Fauna in East Java.Journal of Human Evolution 49; 536-545.

Shutler JR, R., Head J.M., Donahue D.J., Jull A.J.T., Barbetti M.F., Matsu'ura S., De Vos J. & Storm P. 2004. AMS radiocarbon dates on bone from cave sites in Southeast Java, Indonesia , including Wajak. Mod.Quaternary Res. SE Asia 18; 89-93.

Storm, P. 2002. Javamens geen voorouder van de Aboriginals: een ecologische kijk op een oud vraagstuk. Grondboor & Hamer nr. 5; 124-133.

Shipman, P & Storm, P. 2002. Missing Links: Eugène Dubois and the Origins of Paleoanthropology. Evolutionary Anthropology 11/3; 108-116.

Storm, P. 2001. Aboriginals zijn geen afstammelingen van de javamens. Natuur & Techniek 69/12; 38-42.

Storm, P. 2001. An environmental approach to the fate of Homo erectus in Australasia. Human Roots Africa and Asia in the Middle Pleistocene. Eds. L. Barham & K. Robson-Brown. Western Academic & Specialist Press Limited; 203-215.

Storm, P. 2001. Life and death of Homo erectus in Australasia: an environmental approach to the fate of a paleospecies. Origin of Settlements and Chronology of the Palaeolithic Cultures in Southeast Asia. Eds. F. Sémah, C. Falguères, D.Grimaud-Hervé & A-M, Sémah. Semenanjung; 279-298.

Storm, P. 2001. Resten van een hond uit de vindplaats Hoekgrot (Java). Cranium 18/1; 31-44.

Storm, P. 2001. The evolution of humans in Australasia from an environmental perspective. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology. Quarternary environmental change in the Indonesian region. Eds. R.A.C. Dam & S. van der Kaars. Elsevier Science B.V.; 363-383.

Storm, P. 2000. The evolutionary history of humans in Australasia from an environmental perspective. Anthropological Science 108/3; 225-259.

Storm, P. 1997. Fossielen uit de hete hel van Java. Cranium 14/2; 91-98.

Storm, P. 1995. Animals and man in prehistoric Java. Indonesian Environmental History Newsletter 5; 7-9

Storm, P. 1995. The evolutionary significance of the Wajak skulls. PhD Thesis Free University Amsterdam, Scripta Geologica 110; 1-247.

Storm, P. 1994. De morfologie van Homo modjokertensis. Cranium 11/2; 97-102.

Storm, P. 1993. L'Homme de Wadjak. Les Dossiers D' Archéologie 184; 28.

Storm, P. 1992. Het vraagstuk over de oorsprong van de moderne mens en de rol die de Wadjak Mens (Java) daarbij speelt. Cranium 9/1; 3-10.

Storm, P. 1992. Two Microliths from Javanese Wadjak Man. Journal of the Anthropological Society of Nippon 100/2; 191-203

Storm, P. & Nelson, A.J. 1992. The Many Faces of Wadjak Man. Archaeology in Oceania 27; 37-46.

Storm, P. 1991. Microevolution of the human skull: biotic and abiotic factors. Javanese Wadjak Man: implications for East Africa. Origins and Development of Agriculture in East Africa: The Ethnosystems Approach to the Study of Early Food Production in Kenya (eds. R.E. Leakey & L.J. Slikkerveer); 25-35.
© Copyright website Paul Storm