Publicaties Klik op achter de publicatie om de publicatie te downloaden.

Storm P., Altena E., Amkreutz L., Smit B., Peeters H. 2021. De opmerkelijke robuuste morfologie van de prehistorische onderkaak van Burgh-Haamstede. Cranium 38/1; 42-54.

Altena, E., Kootker L., Smit B., Storm P. 2021. De mens op het spoor: geheimen van botten en tanden ontrafeld. In: Doggerland verdwenen wereld in de Noordzee. Red. L. Amkreutz, S. van der Vaart-Verschoof. Sidestone Press, Leiden; 101-106.

Storm P., Lambers P. 2017. De onderkaak van Ellewoutsdijk: Neanderthaler of mens? Cranium 34/1; 19-33.

Storm P., Altena E., Van der Colk T., Kootker L., Mol D., Post K. 2014. Mesolitische Man uit de Noordzee. Analyse van een opgevist prehistorisch stuk onderkaak . Grondboor & Hamer 68 4/5; 131-137.

Storm P., Mol D., Schouten S., van der Colk T. 2014. Beschrijving mesolithisch stuk mensenkaak Hoek van Holland . Cranium 31/1; 12-19.


Schouten S., Mol D., van der Colk T., Storm P. 2014. Een onderkaakfragment van een mesolitische mens (Homo sapiens) van het strand van Hoek van Holland. Cranium 31/1; 10-11.


Storm, P., et al. 2013, U-series and radiocarbon analyses of human and faunal remains from Wajak, Indonesia, Journal of Human Evolution

Storm, P. 2012. 4 Archeozoölogie: strijdwaardige paarden in Romeins Den Haag. In: Den Haag Ockenburgh. Een fortificatie als onderdeel van de Romeinse kustverdediging. Red. J.A. Waasdorp. Haagse Oudheidkundige Publicaties 13; 91-123.

Storm, P. 2011. A carnivorous niche for Java Man? A preliminary consideration of the abundance of fossils in Middle Pleistocene Java. C. R. Palevol 11; 191–202.

Storm, P. 2010. Start onderzoek Homo sapiens resten Noordzee: micro-evolutie in de lage landen. Cranium 27/2; 63-66.

Storm, P. 2009. Korte hoektanden, lange benen en een sexy brein. Het ontstaan van de mens door natuurlijke en seksuele selectie. Uitgeverij DrukWare, Norg. 1-192.

Storm, P. 2009. Menselijke kenmerken en hun consequenties. Over mensapen, aapmensen, oermensen en mensen. In: Evolutie zit in je genen. Over Darwin en Genomics. Cahier Bio-Wetenschappen en Maatschappij. 30-37.

Westaway K.E., Morwood M.J., Roberts R.G., Rokus A.D., Zhao J.-x., Storm P., Aziz F. van den Bergh G. Hadi P. Jatmiko & de Vos J. 2007. Age and biostratigraphic significance of the Punung Rainforest Fauna, East Java, Indonesia, and implications for Pongo and Homo. Journal of Human Evolution 53; 709–717.

Storm, P. 2006. De "Hobbit" van Flores: een mensachtige eilandvorm. Cranium 23/2; 3-14.

Storm P., & de Vos J. 2006. Rediscovery of the Late Pleistocene Punung hominin sites and the discovery of a new site Gunung Dawung in East Java. Senckenbergiana lethaea 86 (2); 271-281.

Storm P., Aziz F., de Vos J., Dikdik Kosasih, Sinung Baskoro, Ngaliman & van den Hoek Ostende L.W. 2005. Late Pleistocene Homo sapiens in a Tropical Rainforest Fauna in East Java.Journal of Human Evolution 49; 536-545.

Shutler JR, R., Head J.M., Donahue D.J., Jull A.J.T., Barbetti M.F., Matsu'ura S., De Vos J. & Storm P. 2004. AMS radiocarbon dates on bone from cave sites in Southeast Java, Indonesia , including Wajak. Mod.Quaternary Res. SE Asia 18; 89-93.

Storm, P. 2002. Javamens geen voorouder van de Aboriginals: een ecologische kijk op een oud vraagstuk. Grondboor & Hamer nr. 5; 124-133.

Shipman, P & Storm, P. 2002. Missing Links: Eugène Dubois and the Origins of Paleoanthropology. Evolutionary Anthropology 11/3; 108-116.

Storm, P. 2001. Aboriginals zijn geen afstammelingen van de javamens. Natuur & Techniek 69/12; 38-42.

Storm, P. 2001. An environmental approach to the fate of Homo erectus in Australasia. Human Roots Africa and Asia in the Middle Pleistocene. Eds. L. Barham & K. Robson-Brown. Western Academic & Specialist Press Limited; 203-215.

Storm, P. 2001. Life and death of Homo erectus in Australasia: an environmental approach to the fate of a paleospecies. Origin of Settlements and Chronology of the Palaeolithic Cultures in Southeast Asia. Eds. F. Sémah, C. Falguères, D.Grimaud-Hervé & A-M, Sémah. Semenanjung; 279-298.

Storm, P. 2001. Resten van een hond uit de vindplaats Hoekgrot (Java). Cranium 18/1; 31-44.

Storm, P. 2001. The evolution of humans in Australasia from an environmental perspective. Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology. Quarternary environmental change in the Indonesian region. Eds. R.A.C. Dam & S. van der Kaars. Elsevier Science B.V.; 363-383.

Storm, P. 2000. The evolutionary history of humans in Australasia from an environmental perspective. Anthropological Science 108/3; 225-259.

Storm, P. 1997. Fossielen uit de hete hel van Java. Cranium 14/2; 91-98.

Storm, P. 1995. Animals and man in prehistoric Java. Indonesian Environmental History Newsletter 5; 7-9

Storm, P. 1995. The evolutionary significance of the Wajak skulls. PhD Thesis Free University Amsterdam, Scripta Geologica 110; 1-247.

Storm, P. 1994. De morfologie van Homo modjokertensis. Cranium 11/2; 97-102.

Storm, P. 1993. L'Homme de Wadjak. Les Dossiers D' Archéologie 184; 28.

Storm, P. 1992. Het vraagstuk over de oorsprong van de moderne mens en de rol die de Wadjak Mens (Java) daarbij speelt. Cranium 9/1; 3-10.

Storm, P. 1992. Two Microliths from Javanese Wadjak Man. Journal of the Anthropological Society of Nippon 100/2; 191-203

Storm, P. & Nelson, A.J. 1992. The Many Faces of Wadjak Man. Archaeology in Oceania 27; 37-46.

Storm, P. 1991. Microevolution of the human skull: biotic and abiotic factors. Javanese Wadjak Man: implications for East Africa. Origins and Development of Agriculture in East Africa: The Ethnosystems Approach to the Study of Early Food Production in Kenya (eds. R.E. Leakey & L.J. Slikkerveer); 25-35.
© Copyright website Paul Storm